LIGHT CONVERSION ULTRAFAST LAZERLER

Light Conversion Ultra Hızlı Spektroskopi Sistemleri.

Light Conversion Ultra Hızlı Spektroskopi Sistemleri

HARPIA ultra hızlı spektroskopi sistemi, kompakt bir alanda çeşitli karmaşık, zamanla çözümlenen spektroskopik ölçümler gerçekleştirir. Sezgisel bir kullanıcı deneyimi ve kolay günlük bakım sunarak günümüzün bilimsel uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

HARPIA ultra hızlı spektroskopi sistemi, kompakt bir alanda çeşitli karmaşık, zamanla çözümlenen spektroskopik ölçümler gerçekleştirir. Sezgisel bir kullanıcı deneyimi ve kolay günlük bakım sunarak günümüzün bilimsel uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

HARPIA-TA geçici bir absorpsiyon spektroskopi sistemidir. Uzatma modülleri ve özelleştirme seçenekleri HARPIA sistemini belirli ölçüm ihtiyaçlarına göre uyarlar. Özellikle zamanla ilişkili tek foton sayımı ve floresans yukarı dönüştürme (HARPIA-TF), üçüncü ışın dağıtımı (HARPIA-TB) ve mikroskopi (HARPIA-MM) modülleri kullanılarak genişletilebilir. HARPIA, ölçüm modları arasında kolay geçiş yapmak için tasarlanmıştır ve özel veri toplama ve analiz yazılımıyla birlikte gelir. Her modül, mükemmel optik stabilite ve minimum optik yol uzunluğu sağlayan monolitik bir alüminyum gövdede bulunur.

HARPIA-TA, difüzyon katsayısının ve taşıyıcı ömrünün ölçümüne adanmış yeni bir geçici ızgara spektroskopi sistemidir. Tam otomatik ve bilgisayar kontrollü sistem, ölçümün birkaç dakika içinde yapılmasını sağlar.

 

HARPIA Complete Ultrafast Spectroscopy System

HARPIA Ultra Hızlı Spektroskopi Sistemi

Complete Ultrafast Spectroscopy System

 • Excellent performance at a high repetition rate
 • Measurement range from UV to MIR
 • Market-leading sensitivity
 • Modules for time-resolved, and multi-pulse experiments
 • High-level automation in a compact footprint
 • Reflection mode

HARPIA kapsamlı spektroskopi sistemi, kompakt bir alanda çeşitli karmaşık, zamanla çözümlenen spektroskopik ölçümler gerçekleştirir. Günümüzün bilimsel uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayan sezgisel bir kullanıcı deneyimi ve kolay günlük bakım sunar. Uzatma modülleri ve özelleştirme seçenekleri HARPIA sistemini belirli ölçüm ihtiyaçlarına göre uyarlar.

Sistem HARPIA-TA geçici absorpsiyon spektrometresi etrafında inşa edilmiştir ve zamanla ilişkili tek foton sayımı, Kerr kapısı ve floresans yukarı dönüşümü (HARPIA-TF), üçüncü ışın dağıtımı (HARPIA-TB) ve mikroskopi (HARPIA-TB) kullanılarak genişletilebilir. MM) modülleri. HARPIA, ölçüm modları arasında kolay geçiş yapmak için tasarlanmıştır ve özel veri toplama ve analiz yazılımıyla birlikte gelir. Her modül, mükemmel optik stabilite ve minimum optik yol uzunluğu sağlayan monolitik bir alüminyum gövde içinde bulunur.

Tek tedarikçili bir çözüm için HARPIA spektroskopi sistemi, ORPHEUS serisi OPA'larla birlikte bir PHAROS veya bir CARBIDE lazerle birleştirilir. HARPIA ayrıca TOPAS serisi OPA'larla Ti:safir lazerleri de destekler.

 

Detay İçin

HARPIA-TG Transient Grating Spectrometer

HARPIA / TG Transient Grating Spectrometer

 • Carrier diffusion coefficient in a matter of minutes!
 • Non-invasive measurement technique
 • Fully automated and computer controlled
 • Continuous setting of grating period
 • Sensitivity down to µJ/cm² excitation level
 • Advanced measurement and analysis software
 • Photoluminescence (PL) measurement option

 

HARPIA-TG, taşıyıcı difüzyonunun ve ömrünün ölçümü için geçici bir ızgaralı spektrometredir. Ölçümler lazerle indüklenen geçici ızgara (LITG) tekniğine dayanmaktadır. Bu yöntem, denge dışı taşıyıcı rekombinasyonu ve difüzyonunun tüm optik yollarla eşzamanlı olarak gözlemlenmesine olanak sağlar.

HARPIA-TG, elektriksel olarak iletken olmayan veya floresan olmayan numunelerin karakterizasyonuna olanak tanır. Silikon karbür (SiC), galyum nitrür (GaN), perovskitler, organik ve inorganik güneş pilleri, kuantum noktaları ve hatta kuantum kuyuları gibi karmaşık nanoyapılar gibi yarı iletken malzemeler ve türevleri için uygundur.

Entegre optik parametrik amplifikatöre (I-OPA) sahip CARBIDE veya PHAROS lazer ile birleştirilmiş kompakt sistem, gelişmiş ölçüm ve analiz yazılımı aracılığıyla tamamen otomatiktir ve bilgisayarla kontrol edilir. Bu nedenle, kullanıcının sadece numuneyi tutucuya koyması ve birkaç dakika içinde difüzyon katsayısını elde etmek için ölçümü başlatması yeterlidir.

Detay İçin

 

 

ÇALIŞMA ESASLARI

 

 

LITG ölçümünün prensibi sağdaki şekilde gösterilmektedir. Bir çift ultra kısa darbe örnek düzlemde hem uzaysal hem de zamansal olarak üst üste bindirilir. Uyarma ışınlarının açısal olarak ayrılması onların geçişlerinde girişimde bulunmalarına neden olur. Girişim deseninin periyodu Λ ışın kesişme açısına ve pompa dalga boyuna bağlıdır.

Periyodik bir modelle uyarım, uzaysal olarak modüle edilmiş uyarılmış bir taşıyıcı dağılımı ve etkili bir şekilde kırılma indisinin periyodik bir modülasyonunu yaratır. Bu nedenle, bu pompalama geometrisi, geçici olarak gecikmeli bir prob darbesinin kırılabileceği geçici bir ızgara üretir. Zamanla, lazer kaynaklı ızgara, taşıyıcı rekombinasyonu (τR oranıyla elektronik bozunum) ve taşıyıcı difüzyonu (τD oranıyla uzaysal bozunma) nedeniyle bozulur. Difüzyon terimi geçici ızgara periyoduna bağlıdır: ince ızgaralar (küçükΛdeğerleri) kaba olanlardan (büyükΛdeğerleri) daha hızlı yayılır. Buna göre, kırınıma uğrayan sinyalin zamansal davranışını bir dizi farklı periyot boyunca ölçersek, taşıyıcı difüzyon katsayısı D[cm2/s]'yi aşağıdaki ilişkiden belirleyebiliriz:

burada τG geçici ızgaranın net bozunum oranıdır.

I. Geçici bozulma dinamikleri çeşitli ızgara periyotlarında Λ ölçülür. HARPIA-TG, uyarma ızgara periyodunun sürekli olarak ayarlanmasına olanak tanır. Numune düzleminde 1,15 ila 15 μm (pompa dalga boyuna bağlı olarak) arasında değişen periyotlar oluşturulabilir.

 

Transient decay dynamics are measured at various grating periods

II.
Her bir ızgara periyodunda elde edilen veriler üstel bir bozulmaya uygundur. Alınan karşılıklı bozunma sabitleri çizilir
ızgara periyodunun ters karesinin bir fonksiyonu olarak. Bu eğrinin tanjantı taşıyıcı difüzyon katsayısını (belirli taşıyıcı konsantrasyonu ve sıcaklıkta) sağlarken, sıfır kesişme noktası (Λ = ∞ μm) içsel taşıyıcı rekombinasyon hızını τR sağlar.

Data obtained at each grating period is fit to an exponential decay

III.
Difüzyon katsayısının denge dışı taşıyıcı konsantrasyonuna kapsamlı bir bağımlılığını elde etmek için deney çeşitli uyarma yoğunluklarında tekrarlanır.

Polarizasyon ve pompa dalga boyu kontrolü, sırasıyla daha gelişmiş döndürme ızgarası ve termal ızgara ölçümlerine olanak tanır.

 

 

UYGULAMALAR

 

 • Transient absorption and reflection in bulk and microscopy
 • Multi-pulse transient absorption and reflection
 • Femtosecond fluorescence upconversion
 • Femtosecond stimulated Raman scattering (FSRS)
 • Fluorescence lifetime TCSPC
 • Intensity-dependent transient absorption and reflection
 • Flash photolysis – nanosecond transient absorption